Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A., obecny na rynku pod nazwą Raiffeisen Polbank, rozpoczął działalność w 1991 roku jako jedna z pierwszych instytucji finansowych z zagranicznym kapitałem, jakie pojawiły się w Polsce, wspierając demokratyczne i wolnorynkowe przemiany. W początkowym okresie Bank koncentrował się na wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw oraz na obsłudze zamożnych klientów indywidualnych. Obecnie oferuje pełen zakres usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm – od mikro do największych korporacji. Zajmuje czołowe pozycje w wielu segmentach rynku finansowego, m.in. faktoringu, leasingu, wymiany walutowej, instrumentów finansowania handlu czy płatności mobilnych.

W skład grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska wchodzą: Raiffeisen-Leasing Polska, Raiffeisen Investment Polska oraz spółka Raiffeisen Solutions, prowadząca uruchomioną w październiku 2015 roku platformę wymiany walut Rkantor.com. W 2012 roku Raiffeisen Bank Polska awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG.

Z usług Banku korzysta 700 tysięcy klientów za pośrednictwem sieci ponad 300 placówek na terenie całej Polski. Bank oferuje posiadaczom rachunków także możliwość dokonywania transakcji poprzez nowoczesne centrum obsługi telefonicznej, a także systemy bankowości elektronicznej.

Obecnie w Rudzie Śląskiej bardzo intensywnie rozbudowujemy Centrum Operacyjne. Poszukujemy ludzi przedsiębiorczych - aktywnych, z inicjatywą, zaangażowanych w zdobywanie wiedzy i stale podnoszących swoje kwalifikacje, stwarzając im jednocześnie możliwości rozwoju poprzez udział w ciekawych wyzwaniach.


Raiffeisen Bank Polska S.A., operating on the market under the brand name of Raiffeisen Polbank, began operations in 1991 as one of the first financial institution with foreign capital appeared in Poland, supporting democratic and free-market transformation.

Initially, Bank focused on supporting the development of enterprises and on serving individual affluent clients. It now offers a full range of services for both individual clients and companies - from the micro segment to the largest corporations. It occupies leading positions in many financial market segments, including factoring, leasing, foreign exchange, trade finance instruments or mobile payments.

The capital group Raiffeisen Bank Poland include: Raiffeisen-Leasing Poland, Raiffeisen Investment Poland and a subsidiary of Raiffeisen Solutions, which in October 2015 launched the Rkantor.com exchange platform. In 2012, Raiffeisen Bank Poland became one of the largest banks in Poland after the merger with Polbank EFG.

Raiffeisen Polbank serves approximately 700,000 customers, who can use a network of over 300 branches located in all across the country. The Bank also offers account holders the ability to make transactions via a modern call center, as well as electronic banking systems.

Now we are expanding the Operations Centre in Ruda Śląska. We are looking for active and involved people.

Are you open to new ideas? Do you desire mutual trust and responsibility? Would you like to work in a bank that has grown over 20 years and is active as a leading commercial bank in Poland. Then you’ve found just the right place to work. Join us!

Praca w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Firma aktualnie poszukuje pracowników na stanowiska: Doradca Klienta, Specjalista, Kierownik Zespołu.

Użyj przycisku poniżej by wyświetlić aktualne oferty rekrutacyjne.

Sprawdź aktualne oferty pracy

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice