Kamsoft

Od 30 lat dostarczamy specjalizowane oprogramowanie, dedykowane dla szeroko rozumianego rynku zdrowia, zwłaszcza dla sektorów medycyny i farmacji. Oferujemy usługi projektowania i monitorowania procesów biznesowych w ochronie zdrowia w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne. Swoim Klientom zapewniamy opiekę merytoryczną i techniczną na każdym etapie wdrożenia oraz eksploatacji systemów komputerowych.

Nasze produkty konsekwentnie nadążają za rozwojem i potrzebami rynku. Oferujemy nowoczesne systemy o charakterze menedżerskim, zarządczym i prognostycznym, które pozwalają na dynamiczne zarządzanie placówkami zdrowotnymi. Naszymi klientami są instytucje państwowe, w tym Ministerstwo Zdrowia, NFZ, ZUS, firmy ubezpieczeniowe, ale również szpitale, przychodnie,  apteki, hurtownie farmaceutyczne oraz kilkanaście tysięcy gabinetów lekarskich. Flagowym projektem KAMSOFT jest Otwarty Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ (www.osoz.pl), przeznaczony do kompleksowego i długofalowego wspomagania zarządzania ochroną zdrowia, łączący najważniejsze ogniwa systemu opieki zdrowotnej i umożliwiający elektroniczną wymianę informacji o zdrowiu.

Centrala firmy znajduje się w Katowicach, posiadamy również oddziały w Gliwicach, Sosnowcu oraz w kilkunastu innych miastach w Polsce i za granicą. Zatrudniamy obecnie ponad pół tysiąca osób, a w związku z rozwojem kolejnych, różnorodnych i innowacyjnych  projektów zapraszamy do współpracy programistów, projektantów, konsultantów wdrożeń, analityków, testerów oraz innych specjalistów IT, dla których informatyka jest życiową pasją.


For 30 years we have been delivering specialized software dedicated for the broadly defined health market especially for the sectors of medicine and pharmacy.

We offer services of design and monitoring of business processes in health care based on modern informatics tools. We provide substantive care and technical assistance at every stage of implementation and exploitation of computer systems for our customers.

Our products consistently keep up with the development and needs of the market. We offer modern systems of an executive, managerial and prognostic character that allow for dynamic management of health institutions. Our clients are state institutions, including the Ministry of Health, the National Health Fund, Social Insurance, insurance companies, but also hospitals, clinics, pharmacies, pharmaceutical wholesalers and several thousand of doctor’s surgeries.

KAMSOFT’s flagship project is the Nationwide Health Care System OSOZ (www.osoz.pl) designed to support a comprehensive and long-term health care management, connecting the most important links of the health care system and enabling electronic exchange of health information.

Headquartered in Katowice, we also have offices in Gliwice, Sosnowiec and in several other cities in Poland and abroad. We currently employ more than half a thousand people - and in connection with the development of next, diverse and innovative projects, we would like to invite to cooperation the following: developers, designers, deployment consultants, analysts, testers and other IT professionals, for whom informatics is a life’s passion.

Praca w Kamsoft

Firma aktualnie poszukuje pracowników na stanowiska: Programista, Analityk.

Użyj przycisku poniżej by wyświetlić aktualne oferty rekrutacyjne.

Sprawdź aktualne oferty pracy

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice